Materiał o wysokich walorach jakościowych i estetycznych. Płyty uzyskane poprzez prasowanie,
po którym następuje witryfikacja. W procesie tym następuje całkowite połączenie naturalnych surowców
(piasku, kwarcu, skaleni, kaolinu, gliny oraz naturalnych barwników) w jednolity materiał.
Po wypalaniu w temperaturze powyżej 1230 stopni powstaje produkt o wyjątkowej twardości, który
praktycznie nie ma absorpcji i posiada doskonałe właściwości mechaniczne.